Εκτύπωση

Εργασίες συντήρησης και επέκτασης αποχετευτικού δικτύου από τη Δ.Ε.ΥΑ. Κατερίνης

Εργασίες συντήρησης και επέκτασης αποχετευτικού δικτύου από τη Δ.Ε.ΥΑ. ΚατερίνηςΣε συντηρήσεις του αποχετευτικού δικτύου του Δήμου Κατερίνης προχωρά καθημερινά, η ΔΕΥΑΚ, με στόχο την καλή και κυρίως ασφαλή λειτουργία των αγωγών. Τις τελευταίες ημέρες έγινε συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης της τοπικής κοινότητας Παραλίας. Η ΔΕΥΑΚ προχώρησε και σε αποκάλυψη και επισκευή φρεατίων ακαθάρτων στις οδούς Επισκόπου Μακαρίου Κίτρους και Αγίας Παρασκευής, καθώς και σε αποφράξεις αγωγών αποχέτευσης στην πόλη της Κατερίνης.

Εκτύπωση

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη ∆ομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – ∆ημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 08» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «∆ιοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του ∆ήμου Κατερίνης, που εδρεύει στην Κατερίνη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.ΠΙΝΑΚΑΑ), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):...

Όλο το κείμενο της Ανακοίωσης σε μορή PDF εδώ
Όλο το κείμενο του Παραρτήματος σε μορή PDF εδώ
Όλο το κείμενο του Παραρτήματος Α1 σε μορή PDF εδώ
Όλο το κείμενο του Παραρτήματος Α2  σε μορή PDF εδώ

Όλο το κείμενο του Αίτησης σε μορή PDF εδώ

Εκτύπωση

Πρόσληψη συνολικά σαράντα τριών (43) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2015

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τριών (43) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2015, ανά ∆ημοτική Ενότητα ως εξής:...

Όλο το κείμενο της Ανακοίνωσης σε μορφή PDF εδώ
Η Αίτηση σε μορφή WORD εδώ

Εκτύπωση

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου Κατερίνης

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου μας, ανά ειδικότητα ως εξής:

Όλο το κείμενο της Ανακοίνωσης σε μορφή PDF εδώ
Η Αίτηση σε μορφή WORD εδώ

Εκτύπωση

Εργασίες συντήρησης σε σχολικούς χώρους και παιδικές χαρές

Εργασίες συντήρησης σε σχολικούς χώρους και παιδικές χαρέςΣυνεργεία της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων του Δήμου Κατερίνης, προχωράν αυτές τις μέρες σε εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων και παιδικών χαρών. Πιο συγκεκριμένα το συνεργείο ελαιοχρωματισμού του Δήμου Κατερίνης ολοκληρώνει τις εργασίες ελαιοχρωματισμού στο 1ο ΕΠΑΛ Κατερίνης, στην οδό Τερζοπούλου.

Άλλο συνεργείο περιφράσσει την παιδική χαρά που βρίσκεται επι της οδού Αυγουστίνου. Τις προηγούμενες ημέρες έγιναν συντηρήσεις στις παιδικές χαρές της Χράνης και στις παιδικές χαρές που βρίσκονται επι της οδού Ενιππέως και Αγίου Δημητρίου (στους συνοικισμούς Μυλαύλακος και Βατάν αντίστοιχα).

Εκτύπωση

Καθημερινές Παρεμβάσεις για την συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων.

Καθημερινές Παρεμβάσεις για την συντήρηση των κοινοχρήστων χώρων. Συνεργεία του τμήματος Πρασίνου του Δήμου Κατερίνης, αυτή την περίοδο, προχωρούν καθημερινά σε εργασίες κοπής χόρτων, κλαδέματος και καλλωπισμού  κοινόχρηστων χώρων. Τις προηγούμενες μέρες, το πρόγραμμα των εργασιών περιελάμβανε κοπή χόρτων στην Καλλιθέα (Νησίδες αριστερά της πλατείας) καθώς και στον κοινόχρηστο χώρο της Αγίας Άννας και στον κοινόχρηστο χώρο της οδού Κόντογλου (Επέκταση Ευαγγελικών).

Εκτύπωση

Νέα τμήματα στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Νέα τμήματα στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣΞεκίνησαν τρία ακόμα νέα τμήματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κατερίνης τα οποία γίνονται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σταθερή προτίμηση δείχνουν οι δημότες Κατερίνης στην εκμάθηση ξένων γλωσσών δεδομένου ότι τα νέα τμήματα είναι Γερμανικά για τον τουρισμό Α1-Α2 και Ρωσικά για τον τουρισμό Α1-Α2. Ενδιαφέρον αποτελεί η δημιουργία του τμήματος Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα- e-επιχειρείν, ιδιαιτέρως χρήσιμο για τα δεδομένα της σημερινής εποχής.

Εκτύπωση

Προμήθεια εξοπλισμού για την Ομάδα Γ «Σύστημα Ηχητικής Εγκατάστασης» στα πλαίσια της Πράξης «Ενίσχυση για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης “Κουρμπάνι”»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο Αντιδήμαρχος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης

προσκαλεί

τους Έλληνες Πολίτες, τους Αλλοδαπούς Προμηθευτές, τα Νομικά Πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), τους Συνεταιρισμούς και τις Ενώσεις Προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά) που ενδιαφέρονται για την εν θέματι προμήθεια και πληρούν τις απαιτούμενες από την με Αρ. Πρωτ. οικ. 90793/09-12-2013 αναλυτικής διακήρυξης προϋποθέσεις να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι τις 13 Μαρτίου 2015 και μόνο για την ομάδα Γ «Σύστημα Ηχητικής Εγκατάστασης» προϋπολογισμού 4.170,00 εκτός του ΦΠΑ.

Όλο το κείμενο της πρόσκλησης σε μορφή PDF εδώ

Εκτύπωση

Πραγματοποιήθηκε το 2ο στάδιο διαβούλευσης των κοινωνικών φορέων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής»

Πραγματοποιήθηκε το 2ο στάδιο διαβούλευσης των κοινωνικών φορέων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής»

Πραγματοποιήθηκε το 2ο στάδιο διαβούλευσης των κοινωνικών φορέων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους ΤΕΒΑ/FEAD» για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020

Με μεγάλη –και ιδιαίτερα ενεργή- συμμετοχή των κοινωνικών φορέων,πραγματοποιήθηκε σήμερα, 25.02.2015, στο Δημαρχείο Κατερίνης, το 2ο στάδιο διαβούλευσης των κοινωνικών φορέων με σκοπό την διαμόρφωση του περιεχομένου της πρότασης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή 2014-2020» στο πλαίσιο του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» (ΤΕΒΑ/FEAD).

Εκτύπωση

Επεκτείνονται οι ημιβυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων στον Δήμο Κατερίνης

Επεκτείνονται οι ημιβυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων στον Δήμο ΚατερίνηςΜε την εγκατάσταση άλλων έξι ημιβυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων, οι οποίοι προστίθενται στους υπάρχων δεκαέξι, σε κεντρικά σημεία του Δήμου Κατερίνης, ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο εγκατάστασης  ημιβυθιζόμενων κάδων σε διάφορα σημεία της πόλης οπού υπάρχει μεγάλος φόρτος απορριμμάτων.

 

Οι ημιβυθιζόμενοι κάδοι για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων χρησιμοποιούνται σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, εδώ και αρκετούς μήνες και στην πόλη μας, με μεγάλη επιτυχία. Τα πλεονεκτήματα τους πολλά. Το σημαντικότερο όλων, είναι ότι διασφαλίζουν την καθαριότητα και την υγιεινή χωρίς δυσάρεστες οσμές-και τους καλοκαιρινούς μήνες- σε σημεία που παλιότερα υπήρχε μεγάλος φόρτος απορριμμάτων σε διάσπαρτους κάδους.  Άλλο πλεονέκτημα τους είναι ότι δημιουργούνται πολλά  διακριτικά σημεία συλλογής απορριμμάτων και όλα γίνονται υπόγεια χωρίς οσμές και θόρυβο. Η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται κατά τις νυχτερινές ώρες.