Αριθ. Απόφασης 1143

Αριθ. Απόφασης 1143
Κατερίνη 27/7/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Επείγουσες εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Πέτρας»
(Αριθ. Μελέτης 49/2012)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF