Αριθ. Απόφασης 2388

Αριθ. Απόφασης. 2388
Κατερίνη 19-9-2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ««Εργασίες κοπής και κλάδευσης πολύ υψηλών δένδρων», (μίσθωση γερανοφόρου)
Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Αριθ. Απόφασης. 2388
Κατερίνη 19-9-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  «Απευθείας ανάθεση της εργασίας:«Εργασίες κοπής και κλάδευσης πολύ υψηλών δένδρων» (μίσθωση γερανοφόρου)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF