Αριθ. Απόφασης. 100

Αριθ. Απόφασης. 100
Κατερίνη 08-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Γανόχωρας


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF