Αριθ. Απόφασης. 101

Αριθ. Απόφασης. 101
Κατερίνη 08-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Δ.Κ. Καλλιθέας


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF