Αριθ. Απόφασης. 1070

Αριθ. Μελέτης 1070
Κατερίνη 23-07-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Επείγουσες εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας»
(Αριθ. Μελέτης 48/2012)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF