Αριθ. Απόφασης. 1071

Αριθ. Μελέτης 1071
Κατερίνη 23-07-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Εκσκαφής τάφρων για τοποθέτηση σωλήνων, βανών, κλπ υλικών με μηχάνημα» για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων-αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος τοπικής Κοινότητας Τραπεζούντας»
(Αριθ. Μελέτης 41/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF