Αριθ. Απόφασης. 149

Αριθ. Απόφασης. 149
Κατερίνη 10-02-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθεια υλικών και μικροϋλικών εσωτερικών κι εξωτερικών χρωματισμών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων»
(αριθ. μελέτης 62/2010)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF