Αριθ. Απόφασης. 154

Αριθ. Απόφασης. 154
Κατερίνη 10-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Αρωνά


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF