Αριθ. Απόφασης. 192

Αριθ. Απόφασης. 192
Κατερίνη 17-02-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθεια και μεταφορά σιδηρού οπλισμού» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων»
(αριθ. μελέτης 62/2010)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF