Αριθ. Απόφασης. 2006

Αριθ. Απόφασης. 2006
Κατερίνη 28-7-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της: Προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού οριοθέτησης θαλάσσιου χώρου (Γαλάζιες σημαίες) (Τσιμεντόλιθοι)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF