Αριθ. Απόφασης. 235

Αριθ. Απόφασης. 235
Κατερίνη 24-02-2012

«Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και εργαλείων» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων»
(αριθ. μελέτης 62/2010)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF