Αριθ. Απόφασης. 2503

Αριθ. Απόφασης. 2503
Κατερίνη 30-09-2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθεια, φόρτωση και μεταφορά άμμου για το έργο: «Έργα Προστασίας Διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας», προϋπολογισμού  60.000,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ  (αριθ. μελέτης 88/2011).


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF