Αριθ. Απόφασης. 2520

Αριθ. Απόφασης. 2520
Κατερίνη 4-10-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας Κατερίνης» (αριθ. μελέτης 52/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF