Αριθ. Απόφασης. 2636

Αριθ. Απόφασης. 2636
Κατερίνη 18-10-2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθειας Προκατασκευασμένης Αίθουσας στο Νηπιαγωγείο της Ανδρομάχης», προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ.  


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF