Αριθ. Απόφασης. 2677

Αριθ. Απόφασης. 2677
Κατερίνη 14-10-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Άρδευση Γηπέδου στο Δ.Δ Σβορώνου» (αριθ. μελέτης 75/2010)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF