Αριθ. Απόφασης. 2805

Αριθ. Απόφασης. 2805
Κατερίνη 08-11-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της: Προμήθειας κινητών χωρισμάτων για την περίφραξη Κ.Χ»


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF