Αριθ. Απόφασης. 2996

Αριθ. Απόφασης. 2996
Κατερίνη 06-12-2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών αυτοματισμού αρδευτικών αντλιοστασίων Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας» (Φράγμα Τριλόφου) (αριθ. μελέτης 57/2011)
Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Αριθ. Απόφασης. 2996
Κατερίνη 06-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών αυτοματισμού αρδευτικών αντλιοστασίων Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας» (Φράγμα Τριλόφου) (αριθ. μελέτης 57/2011)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF