Αριθ. Απόφασης. 2997

Αριθ. Απόφασης. 2997
Κατερίνη 06-12-2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας ηλεκτροκινητήρων και αντλιών αρδευτικών αντλιοστασίων Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας (Τοπική Κοινότητα Αρωνά) (αριθ. μελέτης 87/2011)
Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Αριθ. Απόφασης. 2997
Κατερίνη 06-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας ηλεκτροκινητήρων και αντλιών αρδευτικών αντλιοστασίων Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας (Τοπική Κοινότητα Αρωνά) (αριθ. μελέτης 87/2011)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF