Αριθ. Απόφασης. 2998

Αριθ. Απόφασης. 2998
Κατερίνη 06-12-2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης σιδηρών κατασκευών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και Βελτίωση Αθλητικών Χώρων» (αριθ. μελέτης 63/2010)
Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Αριθ. Απόφασης. 2998
Κατερίνη 06-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης σιδηρών κατασκευών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και Βελτίωση Αθλητικών Χώρων» (αριθ. μελέτης 63/2010)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF