Αριθ. Απόφασης. 3016

Αριθ. Απόφασης. 3016
Κατερίνη 08-12-2011
ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθειας Προκατασκευασμένης Αίθουσας στο Νηπιαγωγείο της Ανδρομάχης»
Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF
Αριθ. Απόφασης. 3016
Κατερίνη 08-12-2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθειας Προκατασκευασμένης Αίθουσας στο Νηπιαγωγείο της Ανδρομάχης»

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF