Αριθ. Απόφασης. 3056

Αριθ. Απόφασης. 3056
Κατερίνη 14-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» (αριθ. μελέτης 96/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF