Αριθ. Απόφασης. 3106

Αριθ. Απόφασης. 3106
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Δημοτικής Κοινότητας Λόφου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης 33/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF