Αριθ. Απόφασης. 3107

Αριθ. Απόφασης. 3107
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Μοσχοποτάμου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 42/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF