Αριθ. Απόφασης. 3108

Αριθ. Απόφασης. 3108
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών » για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Βρίας Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης 34/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF