Αριθ. Απόφασης. 3110

Αριθ. Απόφασης. 3110
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 55/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF