Αριθ. Απόφασης. 3116

Αριθ. Απόφασης. 3116
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Ν. Χράνης Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 24/20 11)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF