Αριθ. Απόφασης. 3120

Αριθ. Απόφασης. 3120
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Άνω Αγίου Ιωάννη Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 26/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF