Αριθ. Απόφασης. 3124

Αριθ. Απόφασης. 3124
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Καταλωνίων Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 45/2011)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF