Αριθ. Απόφασης. 3126

Αριθ. Απόφασης. 3126
Κατερίνη 20-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας υλικών» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Αρωνά Δ. Κατερίνης»
(αριθ. μελέτης: 38/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF