Αριθ. Απόφασης. 3135

Αριθ. Απόφασης. 3135
Κατερίνη 21-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας ηλεκτροκινητήρων και αντλιών αρδευτικών αντλιοστασίων Δημοτικής Ενότητας Πέτρας (Δ.Κ. Λόφου- Θέση Πουρνάρι)
(αριθ. μελέτης 99/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF