Αριθ. Απόφασης. 3162

Αριθ. Απόφασης. 3162
Κατερίνη 23-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Μυοκτονία – Απολύμανση Δημοτικών Κτιρίων 2011»
(Αριθ. μελέτης 86/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF