Αριθ. Απόφασης. 3185

Αριθ. Απόφασης. 3185
Κατερίνη 23-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας «Προμήθειας ανταλλακτικών για συντήρηση αντλιοστασίων»


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF