Αριθ. Απόφασης. 3203

Αριθ. Απόφασης. 3203
Κατερίνη 28-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Συντήρηση & επισκευή φωτεινών σηματοδοτών (Φ/Σ) του Δήμου Κατερίνης»


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF