Αριθ. Απόφασης. 81

Αριθ. Απόφασης. 81
Κατερίνη 03-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF