Αριθ. Απόφασης. 82

Αριθ. Απόφασης. 82
Κατερίνη 03-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Εξοχής


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF