Αριθ. Απόφασης. 95

Αριθ. Απόφασης. 95
Κατερίνη 7-02-2012

Θέμα: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης αποχιονιστικού μηχανήματος για τον αποχιονισμό της Τ.Κ. Νεοκαισάρειας


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF