Αρ.Απόφ. 1867

Κατερίνη,  6-7-2011

Αρ.Απόφ. 1867

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός υπαλλήλων για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές παραλαβής εργασιών – παροχής υπηρεσιών.

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF