Αριθ. Απόφ. 1969

Αριθ. Απόφ. 1969
Κατερίνη 26-7-2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων 120,240,360 και 660lit», (αριθ. μελέτης 11/2011).

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF