Αριθ. Απόφ. 1970

Αριθ. Απόφ. 1970
Κατερίνη 26-7-2011

ΘΕΜΑ: Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού: «Προμήθειας πλαστικών σάκων συλλογής απορριμμάτων», (αριθ. μελέτης 17/2011).

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF