Αριθ. Απόφασης 1097

Αριθ. Απόφασης 1097
Κατερίνη 25/7/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας λαμπτήρων για την επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού Κατερίνης»
(Αριθ. Μελέτης 55/2012)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF