Αριθ. Απόφασης 1160

Αριθ. Απόφασης 1160
Κατερίνη 31/7/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Κατασκευής θέσεων φύτευσης δένδρων σε οδούς του Δήμου Κατερίνης»
(Αριθ. μελέτης 76/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης 1143

Αριθ. Απόφασης 1143
Κατερίνη 27/7/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Επείγουσες εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Πέτρας»
(Αριθ. Μελέτης 49/2012)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης 1097

Αριθ. Απόφασης 1097
Κατερίνη 25/7/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας λαμπτήρων για την επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού Κατερίνης»
(Αριθ. Μελέτης 55/2012)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης 1096

Αριθ. Απόφασης 1096
Κατερίνη 25/7/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας FAN COILS και αεροκουρτίνων για τον Δήμο Κατερίνης έτους 2012»
(Αριθ. Μελέτης 26/2012)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 1071

Αριθ. Μελέτης 1071
Κατερίνη 23-07-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Εκσκαφής τάφρων για τοποθέτηση σωλήνων, βανών, κλπ υλικών με μηχάνημα» για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων-αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος τοπικής Κοινότητας Τραπεζούντας»
(Αριθ. Μελέτης 41/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 1070

Αριθ. Μελέτης 1070
Κατερίνη 23-07-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Επείγουσες εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας»
(Αριθ. Μελέτης 48/2012)

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 235

Αριθ. Απόφασης. 235
Κατερίνη 24-02-2012

«Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και εργαλείων» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων»
(αριθ. μελέτης 62/2010)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 192

Αριθ. Απόφασης. 192
Κατερίνη 17-02-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της «Προμήθεια και μεταφορά σιδηρού οπλισμού» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων»
(αριθ. μελέτης 62/2010)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF

Αριθ. Απόφασης. 3283

Αριθ. Απόφασης. 3283
Κατερίνη 30-12-2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Απευθείας ανάθεση της εργασίας: «Χημικές αναλύσεις ύδατος»
(Αριθ. μελέτης 97/2011)


Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF