ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 64, 74 και 282 παρ.16 του Ν. 3852/ 2010 και του Π.Δ. 75/2011, σας καλούμε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση στο Δημαρχείο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 7η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00  το πρωί για τη διενέργεια των παρακάτω εκλογών:
 
1. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα)
2. Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής
3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
4. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Κατερίνης στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.)

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ