Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 31 Οκτωβρίου 2013, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο εξής θέμα:

 

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2013.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

2. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κατερίνης για το έτος 2014
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

3. Έγκριση της Γ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2013 (ύστερα από τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2013.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

5. Περί μείωσης μισθίου στον Τσαουσίδη Νικόλαος του Μιχαήλ που αφορά το Δημοτικό Καταστήματος στη Χράνη
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

6. Καθορισμός χρήσης κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών, αιγιαλού κλπ Δήμου Κατερίνης για το έτος 2014
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

7. Καθορισμός τελών από τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρόμων κ.λ.π.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

8. Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

9. Καθορισμός τελών διαφήμισης στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

10. Καθορισμός τελών τέλεσης πολιτικών γάμων
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

11. Καθορισμός τελών καθαριότητας – φωτισμού και φόρου άρθρου 10 του Ν. 1080/80 στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

12. Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

13. Καθορισμός τελών ύδρευσης και άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

14. Καθορισμός συντελεστή Τ.Α.Π. και τιμών ζώνης σε περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα ακινήτων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

15. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

16. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

17. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

18. Ανάκληση της αριθ.338/2013 απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου λήψη απόφασης ανάληψης συνδρομής μίας ADSL γραμμής ταχύτητας 24 Mbps για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου στους δημότες και τις υπηρεσίες της κοινότητας Αγίου Δημητρίου Πιερίας μέσω ασυρματικού εξοπλισμού.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

19. Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων και προμηθειών από τη ΣΑΤΑ 2013
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

20. Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων – γεωλογικής μελέτης με τίτλο «Αρδευτικό δίκτυο της Δ.Κ. Καλλιθέας, Δήμου Κατερίνης, Νομού Πιερίας».
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

21. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση αρδευτικού δικτύου Δημοτικών Ενοτήτων α) Πέτρας β) Ελαφίνας γ) Πιερίων» (30/2013 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

22. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής, Καταλωνίων Δήμου Ελαφίνας» (αφορά οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας) (89/2010 μελέτη ΤΥΔΚ Ν. Πιερίας)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

23. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αμμοληψία στο ρέμα Πέλεκας (Νότια του ΤΔ Αρωνά) Θέση από διατομή 41 έως διατομή Κ23» (70/2012 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

24. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στην πόλη της Κατερίνης, ύστερα από σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

25. Συμπλήρωση της οδού Νικηφόρου Ιερομονάχου με το επίθετό του Μπουροζίκα, ύστερα από πρόταση του Συλλόγου Κοκκινοπλιτών Ν. Πιερίας «Ο ΟΛΥΜΠΟΣ».
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

26. Έγκριση κατάληψης χώρων για τοποθέτηση κινητών τουαλετών από το Αστικό ΚΤΕΛ Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

27. Παραχώρηση μίας προκάτ ξύλινης κατασκευής από το δήμο, για τη στέγαση του Συλλόγου Ανατολικορωμυλιωτών Κορινού.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

28. Αποδοχή χρηματοδότησης έργων ΕΣΠΑ
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

29. Έγκριση διενέργειας της «Προμήθειας ονοματοθεσίας και αριθμοθεσίας οδών Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 14.944,50 ευρώ (με ΦΠΑ).
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

30. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (16/2012 μελέτη).
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

31. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διανοίξεις οδών Δ.Δ. Καλλιθέας Δήμου Παραλίας (Γρέβενη)» (167/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ Πιερίας)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

32. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης 2ης, 3ης και 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας στα πλαίσια του Έργου «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση - βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» (αριθμ. μελέτης: 32/2012) με Κωδικό MIS 374880
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

33. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές του Κέντρου και Αστών της πόλης της Κατερίνης (29/2011 μελέτη) και εξέταση ένστασης του αναδόχου επ’ αυτού.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

34. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Οικισμών και Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κατερίνης» (3/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

35. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής του εξοπλισμού υπολογιστών - μηχανών γραφείου - συσκευών ήχου και εικόνας στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

36. Παροχή σύμφωνης (ή μη) γνώμης για τοποθέτηση Γαλάζιας Σημαίας μπροστά από το ξενοδοχείο Mediterranean Village στην ακτή της Καλλιθέας.
Εισηγητής: Χρήστος Γκουγκουρέλας, αντιδήμαρχος

37. Παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους ύστερα από την 16/2013 απόφαση της Δ.Ε.Π. Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Πρόεδρος της Δ.Ε.Π. 38. Επιχορήγηση αθλητικού συλλόγου του Ναυτικού Ομίλου Κατερίνης
Εισήγηση: Παπαδημητρίου Θωμάς

39. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών και προσδιορισμός θέσεων για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2014, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος.

Ο Αντιπρόεδρος
Χαράλαμπος Αθανασιάδης