Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 11 Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2014.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

2. Ανακατανομή χρηματοδότησης έργων, προμηθειών και μελετών από τη ΣΑΤΑ έτους 2014
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης έτους 2014.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας αντιδήμαρχος.

4. Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ν. Πιερίας στα πλαίσια της δράσης «L 321-1 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)» του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών στη Δ.Κ. Σβορώνου Δήμου Κατερίνης» και αποδοχή των όρων της απόφασης.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

5. Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ν. Πιερίας στα πλαίσια της δράσης «L 321-1 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)» του έργου «Κατασκευή νέας αρδευτικής υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Καλλιθέας Δήμου Κατερίνης» και αποδοχή των όρων της απόφασης.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

6. Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ν. Πιερίας στα πλαίσια της δράσης «L 321-1 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)» του έργου «Κατασκευή νέας αρδευτικής υδρογεώτρησης στην Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντας Δήμου Κατερίνης» και αποδοχή των όρων της απόφασης.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

7. Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Ν. Πιερίας στα πλαίσια της δράσης «L 321-1 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)» του έργου «Συντήρηση οικίσκου & εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Παναγία Δ.Κ. Περίστασης Δήμου Κατερίνης» και αποδοχή των όρων της απόφασης.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

8. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης καινούριων υλικών που αφορούν την κλιματιστική μονάδα που βρίσκεται στο κτίριο που στεγάζεται το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Κατερίνης στα πλαίσια της πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270 προϋπολογισμού 2.051,64 ευρώ (17/2014 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

9. Έγκριση της αριθ.99/2013 μελέτης του έργου «Επεμβάσεις αποστράγγισης οδοστρωμάτων στη Δημοτική Ενότητα Ελαφίνας» προϋπολογισμού 12.506,58 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

10. Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

11. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς διαδικτύου
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, αντιδήμαρχος

12. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Κατερίνης, ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

13. Έγκριση της αριθ.28/2014 μελέτης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

14. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

15. Διαγραφή προσαυξήσεων βεβαιωμένων οφειλών.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

16. Επιβολή προστίμου για τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

17. Τροποποίηση της αριθ.563/2013 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Καθορισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, αιγιαλού κλπ Δήμου Κατερίνης» (μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος

18. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις που τους ανατέθηκαν με αποφάσεις Ο.Ε.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, αντιδήμαρχος.

19. Έγκριση της «Προμήθειας συσσιτίων  - τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς των νομικών προσώπων του Δήμου Κατερίνης» (ΟΠΠΑΠ και ΔΗΚΕΔΗΚ) για τις ομάδες για τις οποίες ο διαγωνισμός απέβη άγονος με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης (άρθρο 25 του ΠΔ 60/2007)
Εισηγητής: Θωμάς Παπαδημητρίου, Δ.Σ. και πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ.

20. Τροποποίηση της αριθ.158/2011 απόφασης Δ.Σ. (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) σχετικά με τον ορισμό μελών του διοικητικού συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β’βάθμιας Εκπαίδευσης.

21. Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.
Εισηγήτρια: Καλλιόπη Τζουμέρκα, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος.

22. Έγκριση δαπανών για την τελετή ενθρόνισης του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Κίτρους και Κατερίνης κ.κ. Γεωργίου Χρυσοστόμου
Εισηγητής: Θεοδώρου Βαλάντης, Γενικός Γραμματέας Δήμου Κατερίνης

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος