Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 7 Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 7.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
 

1.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύναψης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με αντικείμενο «Ανακαίνιση κτηρίου Καπνικού Σταθμού Κατερίνης για τη στέγαση του Τμήματος Αδειών Διαμονής Νομού Πιερίας και διάθεση προσωπικού του Δήμου Κατερίνης για τη στελέχωσή του»
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, Δήμαρχος

2.Ανάκληση της αρ. 186/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συμμετοχή του Δήμου Κατερίνης στην υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου για την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας παρέμβασης 1 «Ενεργητικές  πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα 3 ¨Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013»
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας του Δήμου.

3.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, Αντιδήμαρχος    

4.Έγκριση εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Β τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 (υποβάλλεται με την αριθ.188/2012 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, Αντιδήμαρχος  

5.Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης και έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και λοιπών ψυχαγωγικών παιγνίων στο χώρο της, για το έτος 2012 (σύμφωνα με τις αριθ.192 και 75/2012 εισηγήσεις Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ. αντίστοιχα)
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, Αντιδήμαρχος

6.Χορήγηση σύμφωνης γνώμης για τη χρήση των δημοτικών καταστημάτων 1-6 (που βρίσκονται στις εργατικές κατοικίες Αυγουστίνου) για τη στέγαση του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων αντιδήμαρχος.

7.Παραχώρηση χρήσης του βοηθητικού γηπέδου 50χ40 της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, για την πλήρη εγκατάσταση προβολέων και πλαστικού χλοοτάπητα.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων αντιδήμαρχος.

8.Παραχώρηση χρήσης του δημοτικού κτίσματος Κονάκι (που βρίσκεται στον Κορινό και όπου στεγάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη πρώην Δήμου Κορινού) στον Οργανισμό Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού & Πρόνοιας (σχετική η αριθ.16/2012 θετική γνωμοδότηση του Συμ/λίου Δ.Κ. Κορινού)
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων αντιδήμαρχος.

9.Παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης (περίπου 20 τ.μ.) στην περιοχή «Ανάπλαση Πέλεκα» εκτός σχεδίου του Δήμου Κατερίνης για κατασκευή προσκυνηταρίου (κατόπιν αιτήματος της Ιερής Μητρόπολης Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνα)
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

10.Λήψη απόφασης για παράταση του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο αριθ. 1282 τεμάχιο στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Κ. Περίστασης, στη Δ.Ε. Παραλίας.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, Αντιδήμαρχος

11.Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

12.Διαγραφή από βεβαιωτικό κατάλογο και χρέωση διορθωμένου ποσού.
Εισηγητής : Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

13.Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β’ κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αίτηση του Ιωάννη Συμεωνίδη
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

14.Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφου στο Β’ κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αίτηση της Τζιβαχέρας Καζαντζή
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

15.Καταβολή επιδόματος στους υπαλλήλους του Δήμου που ασχολήθηκαν με την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών και συγκεκριμένα με την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων των αλλοδαπών για χορήγηση και ανανέωση των αδειών διανομή τους για την περίοδο 03.04.2011 έως και 31.10.2011 (ΚΥΑ 2/17269/0022/23.03.2012)
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

16.Νομιμοποίηση μετάβασης αντιδημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

17.Επιβολή προστίμου για τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών – λάβαρα.
Εισηγητής: Σατραζέμης Ζήνων, αντιδήμαρχος.

18.Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης τροποποίησης της μελέτης του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δ. Κατερίνης Ν. Πιερίας» ως προς την όδευση της προσαγωγού στην περιοχή Κουλούρα στο Δ.Δ. Σβορώνου
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

19.Λήψη απόφασης σχετικά με τη διατήρηση υφιστάμενης δεξαμενής άρδευσης στον οικισμό Ν. Κεραμιδίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Δ. Κατερίνης Ν. Πιερίας»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

20.Έγκριση φακέλου μελέτης αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και εφαρμογής της αγροτικής οδοποιίας της διανομής του Υπουργείου Γεωργίας στο Αγρόκτημα Ανδριανού.
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

21.Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης αγροτικής οδού Ρητίνης – Ελατοχωρίου (κατά τμήματα) και αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

22.Έγκριση παραλαβής της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης ευστάθειας πρανών δεξαμενής Καταλωνίων Θέση Κριθαριές και αντιμετώπιση κατολισθήσεων»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

23.Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης «Κατασκευή χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση Αηδητριανά στο Δ.Δ. Λόφου»  
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

24.Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης «Αποχέτευση λυμάτων Παλαιού Ελατοχωρίου»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

25.Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Ελατοχωρίου (Παλαιού και Νέου Οικισμού)»
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

26.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Παλαιάς Βρίας» (156/2008 μελέτη)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

27.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής, Καταλωνίων Δήμου Ελαφίνας)» (89/2010 πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

28.Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών Μοσχοποτάμου, Λαγοράχης και Αρωνά Δ. Ελαφίνας» (90/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

29.Μίσθωση τμήματος του αριθ.78 αγροτεμαχίου διανομής 1931 του αγροκτήματος Νεοκαισάρειας εμβαδού 1.000 τ.μ.
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

30.Έγκριση συνέχισης ξύλευσης του αριθ. 189 δασικού τμήματος Π. Κεραμιδίου στη θέση «Καψαλός» και ξύλευσης δασικού τμήματος «Ροδιές» για ικανοποίηση ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα της Τοπικής Κοινότητας Π. Κεραμιδίου για τη χειμερινή περίοδο 2012-2013.
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος

31.Εκλογή υδρονομέα στην Δημοτική Κοινότητα Λόφου για την αρδευτική περίοδο 2012 μετά από παραίτηση του αρχικά εκλεχθέντος
Εισηγητής: Μπουρονίκος Νικόλαος, αντιδήμαρχος

32.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2012
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

33.Έγκριση μελέτης «Ανέγερση ειδικού δημοτικού σχολείου – νηπιαγωγείου, διώροφο κτήριο: ισόγειο και α όροφος, με τμήμα υπογείου και περίφραξη» προϋπολογισμού 4.565.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη, Άξονας Προτεραιότητας 07 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Π.Κ.Μ., Θεματική Προτεραιότητα 75 - Υποδομές στον Τομέα Εκπαίδευσης, Κατηγορία Πράξης 7501-Ανάπτυξη-Βελτίωση υποδομών στην προσχολική Αβάθμια και Ββάθμια Εκπαίδευση.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

34.Έγκριση της τροποποιημένης (αριθ.53/2012) μελέτης για την εργασία «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013» συνολικού προϋπολογισμού 1.567.005,73 ευρώ (μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης 20% και το ΦΠΑ 23%) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

35.Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για τη Συντήρηση Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Κατερίνης έτους 2012» (3/2012 μελέτη) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

36.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικού δικτύου Τοπικών Διαμερισμάτων» (118/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

37.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εξωραϊσμός κοινόχρηστων χώρων Δ. Δ. Κούκου» (152/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

38.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Δ. Δ. Κούκου» (151/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

39.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Δ. Δ. Σεβαστής» (150/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

40.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εξωραϊσμός κοινόχρηστων χώρων Δ. Δ. Σεβαστής» (149/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

41.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής εισόδου Δ.Δ. Κ. Αγίου Ιωάννη» (218/2009 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

42.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση κτηρίων αγροτικών ιατρείων Δήμου Ελαφίνας» (132/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ).
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

43.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Χαλικοστρώσεις οδών περιοχή Γρέβενη Δ.Δ. Καλλιθέας» (137/2009 μελέτη ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

44.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση υποδομών αποχετεύσεων και αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των οικισμών» (αφορά οικισμούς της Δ.Ε. Ελαφίνας), 134/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ.  
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

45.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Τοπικού Διαμερίσματος Κατερίνης» (69/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

46.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών οικισμού Ολυμπιακής Ακτής» (68/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

47.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Σιδηροδρομικού Σταθμού» (45/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

48.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη – Ολοκλήρωση υφισταμένου πολιτιστικού κέντρου στο Δ. Δ. Περίστασης» (90/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

49.Έγκριση 4ης πιστοποίησης του έργου «Κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών στο 3ο Γυμνάσιο – Λύκειο (78/2010 μελέτη)» περί αναγνώρισης οφειλής τόκων υπερημερίας.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

50.Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων ενότητας Εθνικού Σταδίου» (34/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

51.Εξέταση της από 05.07.2012 ένστασης της ΧΟΛΕΒΑ ΜΑΡΙΑ &ΣΙΑ Ε.Ε., αναδόχου του έργου «Αποξήλωση και ανακατασκευή πεζοδρόμων οδών Αγίας Λαύρας – Σολωμού και Γεωργάκη Ολυμπίου» κατά της με αριθ. πρωτ. 50045/25.06.2012 ειδικής διαταγής της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

52.Καθορισμός θέσεων στάσης στην Τ.Κ. Παραλίας του Δήμου Κατερίνης (ύστερα από την αριθ.76/2012 εισήγηση της Ε.Π.Ζ.)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

53.Ανάκληση της αριθ.316/2012 απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου λήψη απόφασης.
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

54.Τακτοποίηση στους χάρτες της σωστής θέσης της οδού της Β’ παρόδου Φιλίππου
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

55.Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

56.Διόρθωση της αριθ.199/2009 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στα Ο.Τ. 144Α-200Β-164Α-222Α ενότητας Ευαγγελικά– επέκταση»
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

57.Διόρθωση της αριθ.489/2009 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση καταβολής επικειμένων στο Ο.Τ.835 ενότητας Εθνικού Σταδίου – επέκταση».
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

58.Εμμονή ή μη στην 211/2011 γνωμοδότηση του ΔΣ για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ Γ614 της Πολεοδομικής Ενότητας Καπνικού Σταθμού – επέκταση της ΔΕ Κατερίνης Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

59.Εμμονή ή μη στην 594/2011 γνωμοδότηση του ΔΣ για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο δρόμο μεταξύ των ΟΤ 292 και 293 της Πολεοδομικής Ενότητας Κέντρου – αναθεώρηση της ΔΕ Κατερίνης Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

60.Εμμονή ή μη στην 42/2012 γνωμοδότηση του ΔΣ για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 524 της Πολεοδομικής Ενότητας Εθνικού Σταδίου – επέκταση της ΔΕ Κατερίνης Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

61.Παραχώρηση σχολικών χώρων σε φορείς και συλλόγους (ύστερα από την 8/2012 εισήγηση της ΔΕΠ).
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕΠ.

62.Έγκριση ή μη της αριθ. 50/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΔΗΚ αναφορικά με την αποζημίωση των μελών του ΔΣ της ΔΗΚΕΔΗΚ ανά συνεδρίαση.
Εισηγητής: Χρήστος Λεμονόπουλος, ΔΣ και Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ

63.Χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
Εισηγητής: Γεώργιος Ίτσιος, αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ