Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 07 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Γνωμοδότηση για μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α βάθμιας και Β βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης σχολικού έτους 2013-2014 (ύστερα από την αριθ.10/2012 εισήγηση της ΔΕΠ).
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

2.Έγκριση παραχώρησης σχολικών χώρων σε διάφορους συλλόγους (ύστερα από την αριθ.12/2012 εισήγηση της ΔΕΠ).
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

3.Λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία στο Δήμο Κατερίνης Κέντρων Δια Βίου Μάθησης προς εφαρμογή προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Εισηγητής: Γιώργος Ίτσιος, Αντιδήμαρχος

4.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2012.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

5.Έγκριση της Γ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2012.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

6.Αποδοχή ποσού ύψους 247.649,38 ευρώ (για το Δήμο Κατερίνης) στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς τους Δήμους (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) και διάθεση του ποσού αυτού (κατά την κρίση του Δ.Σ.) για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Δήμου ή για επενδυτικές δραστηριότητες και έργα.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

7.Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και ειδικών διαφημιστικών πλαισίων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

8.Καθορισμός τελών διαφήμισης στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

9.Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και φόρου του άρθρου 10 του Ν.1080/80 του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

10.Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

11.Καθορισμός τελών τέλεσης πολιτικών γάμων που γίνονται εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Ληξιαρχείου στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2013
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

12.Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείων Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

13.Καθορισμός βοσκήσιμων εκτάσεων (θέση και εμβαδόν), τρόπου χρήσης αυτών, αριθμού και είδους ζώων μεγάλων και μικρών που επιτρέπεται να βόσκουν στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης , αντιδήμαρχος

14.Καθορισμός δικαιωμάτων χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

15.Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) και καθορισμός τιμών ζώνης σε περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα ακινήτων,  στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

16.Καθορισμός δικαιώματος εμπορίας πόσιμου ύδατος στο Δήμο Κατερίνης.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

17.Τροποποίηση της 228/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

18.Έγκριση του από 22.06.2012 πρακτικού διάθεσης εξοπλισμού και υλικών ΤΕΔΚ Ν. Πιερίας της υποεπιτροπής «για την απογραφή, διάθεση, μεταφορά, αποθήκευση του κινητού εξοπλισμού, των κάθε είδους υλικών και του αρχείου της πρώην ΤΕΔΚ Ν. Πιερίας».
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

19.Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου και συγκεκριμένα ενός γραφείου του πρώην Δημαρχείου Ελαφίνας για τη στέγαση του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Π. Κεραμιδίου.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

20.Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου και συγκεκριμένα το σπιτάκι πολιτισμού που βρίσκεται στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Κατερίνης στην οδό Διγενή Ακρίτα και Ρούπελ γωνία, για τη στέγαση του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Δρομέων Πιερίας «ΖΕΥΣ»
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

21.Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου και συγκεκριμένα του αριθ. 4 δημοτικού καταστήματος στη Ν. Χράνη εμβαδού 17,50 τ.μ., στο Κοινωνικό Μορφωτικό Σωματείο Νέας Χράνης «Το Αθάνατο»
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

22.Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου και συγκεκριμένα του πρώην Αστυνομικού Τμήματος που βρίσκεται στη Δ.Κ. Κορινού, για τη στέγαση του Συλλόγου Κουμπαγιωτών Αν. Θράκης Κορινού «Ο Άγιος Γρηγόριος Καλλίδης»
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

23.Έγκριση δημοπράτησης τμήματος έκτασης 4.000,00 τ.μ. του αριθ.2011 αγροτεμαχίου που βρίσκεται στο αγρόκτημα Κατερίνης για εγκατάσταση ποιμνιοστασίου.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

24.Έγκριση δημοπράτησης δημοτικού αναψυκτηρίου στο άλσος Παλαιοπαναγιάς Ρητίνης έκτασης 126,64 τ.μ.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

25.Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

26.Αποδοχή χρηματοδότησης 20.000 ευρώ στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08»
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος.

27.Έγκριση της τροποποιημένης 1/2012 μελέτης της «Προμήθειας εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και τμημάτων ένταξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης» (λόγω αύξησης του προϋπολογισμού) και έγκριση των τευχών δημοπράτησης.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος.

28.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση αμμοχαλίκων» (8/2012 μελέτη) με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος.

29.Χορήγηση παράτασης για το έργο «Εξοπλισμός και εργασίες βελτίωσης – επέκτασης – μετατόπισης – τροποποίησης λειτουργίας των εγκαταστάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων – πεζών, με φωτεινή σηματοδότηση (Φ/Σ) του Δήμου Κατερίνης» (59/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος.

30.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Εξοπλισμός και Εργασίες Βελτίωσης – επέκτασης – μετατόπισης και τροποποίησης λειτουργίας των εγκαταστάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων – πεζών με φωτεινή σηματοδότηση (Φ/Σ) του Δήμου Κατερίνης» 59/2011 μελέτη
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

31.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διανοίξεις οδών Δ.Δ. Καλλιθέας Δήμου Παραλίας (Γρέβενη)», 167/2012 μελέτη
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

32.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος βύθισης των κάδων απορριμμάτων», 70/2009 μελέτη
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

33.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών οικισμού Ολυμπιακής Ακτής Δήμου Κατερίνης», 68/2010 μελέτη
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

34.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση εργασιών Πλατείας Νικομηδείας & Αργυροκάστρου», 80/2010 μελέτη.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

35.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Δ. Κ. Αγ. Ιωάννη», 193/2010 μελέτη πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Πιερίας.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

36.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση ασφαλτόστρωσης Δ.Δ. Κορινού», 196/2010 μελέτη Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Πιερίας.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

37.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση ασφαλτόστρωσης Δ.Δ. Κ. Αγ. Ιωάννη», 194/2010 μελέτη πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Πιερίας.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

38.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση ασφαλτόστρωσης Δ.Δ. Ν. Τραπεζούντας», 195/2010 μελέτη πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Πιερίας.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

39.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Δ. Σεβαστής», 141/2010 μελέτη πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Πιερίας.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

40.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Τ9», 24/2002 μελέτη
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

41.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «Προμήθειας οριοδεικτών ρύθμισης κυκλοφορίας οδών», 7/2012 μελέτη.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

42.Έγκριση του αριθ.6 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

43.Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Κατερίνης (εναλλακτικές διαδρομές του Αστικού ΚΤΕΛ), κατόπιν της αριθ.116/2012 εισήγησης της Ε.Π.Ζ.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

44.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

45.Λήψη απόφασης για ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνικές έρευνες – μελέτες λιμνοδεξαμενών Ελάφου» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

46.Έγκριση της αριθ. 75/2012 Μελέτης με θέμα: «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 99.974,40 ευρώ.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

47.Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής, Καταλωνίων) Δήμου Ελαφίνας» (89/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

48.Έγκριση 1ου Α.Π. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. εργασιών του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής, Καταλωνίων) Δήμου Ελαφίνας» (89/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

49.Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Παλαιάς Βρίας» (62/2008 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

50.Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σωληνωτού τεχνικού στο Δ.Δ. Γανόχωρας» (89/2011 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

51.Εξέταση της από 17.09.2012 ένστασης της ΚΑΣΤΡΙ ΑΤΕ κατά του ανασυνταχθέντος πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και έγκριση ή μη του ανασυνταχθέντος πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο «Έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας».
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος.

52.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στον προϋφιστάμενο του 1923 οικισμό Ελατοχωρίου», 127/2010 μελέτη πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Πιερίας
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

53.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση διαβρωθέντων τμημάτων στους δρόμους του Δ.Δ. Ελατοχωρίου» (181/2010 μελέτη πρώην Τ.Υ.Δ.Κ. Πιερίας
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

54.Έγκριση παραλαβής της «Μελέτης διερεύνησης στεγανότητας πρανών φράγματος στο ρέμα Αγριάδες του Τ.Δ. Αρωνά και τρόπος αντιμετώπισης»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

55.Έγκριση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο «Αρδευτικό δίκτυο «Προφήτης Ηλίας» Αγίου Δημητρίου, Δήμου Κατερίνης, Νομού Πιερίας»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

56.Έγκριση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο [Αρδευτικό δίκτυο «Γεφύρια» Αγίου Δημητρίου, Δήμου Κατερίνης, Νομού Πιερίας]
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

57.Έγκριση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο [Αρδευτικό έργο «Ρεβένια» της Δ.Κ. Κορινού, Δήμου Κατερίνης, Νομού Πιερίας]
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

58.Έγκριση μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με τίτλο [Αρδευτικό έργο «Φρούρια - Μαντριά» της Δ.Κ. Κορινού, Δήμου Κατερίνης, Νομού Πιερίας]
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

59.Τροποποίηση της αριθ.78/2011 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό οριογραμμών τμήματος του ρέματος «Πέλεκα» που βρίσκεται στο Δήμο Κατερίνης.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

60.Κατάθεση από το Δήμο Κατερίνης εγγυητικής επιστολής ύψους 3.000,00 ευρώ σε εφαρμογή της από 27-08-2012 απόφασης του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Περί παραχώρησης Άδειας αμμοληψίας από το ρέμα Πέλεκας σε Θέση Νότια του Αρωνά» και δέσμευση του αντίστοιχου ποσού.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

61.Ολοκλήρωση διαδικασίας ανταλλαγής ιδιωτικών εκτάσεων που καλύφθηκαν από το φράγμα της Εξοχής με δημοτικές.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

62.Προσδιορισμός νέων θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Κατερίνης σύμφωνα με το Π.Δ. 37/2009.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

63.Διόρθωση και συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Κατερίνης (ΦΕΚ 414 ΑΑΠ/04.10.2010)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

64.Έγκριση παραλαβής της μελέτης που αφορά «Τροποποιήσεις σχεδίου και σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης προκειμένου να αξιοποιηθούν εγκεκριμένοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι της πόλης της Κατερίνης».
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

65.Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

66.Αποζημίωση επικειμένων σε ιδιοκτησίες Πολεοδομικών Ενοτήτων του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

67.Ορισμός εκπροσώπων για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους σύμφωνα με πράξεις εφαρμογής πολεοδομικών ενοτήτων του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

68.Εμμονή ή μη στην αριθ.212/2011 γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.133γ της πολεοδομικής ενότητας Ευαγγελικά – Επέκταση της Δ.Ε. Κατερίνης Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

69.Εμμονή ή μη στην αριθ.159/2012 γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.365Α της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – Επέκταση της Δ.Ε. Κατερίνης Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

70.Εμμονή ή μη στην αριθ.595/2011 γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.189-164-165 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – Αναθεώρηση της Δ.Ε. Κατερίνης Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

71.Γνωμοδότηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.Γ749 της πολεοδομικής ενότητας Καπνικού Σταθμού – Επέκταση της Δ.Ε. Κατερίνης Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

72.Έγκριση της αριθ.72/2012 μελέτης του έργου «Μίσθωση γερανοφόρου για κοπές και κλαδεύσεις πολύ υψηλών δέντρων 2012», προϋπολογισμού 14.963,10 ευρώ με ΦΠΑ.
Εισηγήτρια: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος.

73.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση της εργασίας «Κατασκευή θέσεων φύτευσης σε οδούς του Δήμου Κατερίνης» (76/2011 μελέτη)
Εισηγήτρια: Καλλιόπη Τζουμέρκα, αντιδήμαρχος.

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ