Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στις 22 Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.00 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:...

Όλο το κείμενο εδώ σε μορφή PDF