Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις 11 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00  στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1.Ορισμός αντιπροσώπων Δήμου Κατερίνης για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Ν. Πιερίας
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος

2.Καθορισμός εξόδων παράστασης προέδρων - αντιπροέδρων των διοικητικών συμ/λίων των Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου (ΟΠΠΑΠ και ΔΩΚ) σύμφωνα με την αριθ.20585/10.04.2007 ΚΥΑ.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος

3.Αίτημα Έκδοσης Ψηφίσματος Διαμαρτυρίας Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης Περί απαγόρευσης αλιείας με ψαροντούφεκο στην Πιερία και ευρύτερα στο Θερμαϊκό Κόλπο
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος

4.Ανάκληση της αριθ. 183/2012 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα [Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης σε Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Σχολείο Ολύμπου-Πιερίων»].
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος
5.Αποδοχή χρηματοδότησης των έργων ΕΣΠΑ:  α) «Αστικές αναπλάσεις στις περιοχές κέντρου και αστών της πόλης της Κατερίνης» β) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου  στην Πολεοδομική Ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση (Μετεγκατάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου)» (αριθ. Μελέτης 7/2011) γ) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην Πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου (Μετεγκατάσταση 14ου Δημοτικού Σχολείου)» (αρ. μελέτης 8/2011) και δ) «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα «Βατάν» Δήμου Κατερίνης (μετεγκατάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)» αρ. μελέτης 6/2011 και ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση των λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

6.Αποδοχή ποσών έναντι δόσεων έτους 2013 στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς τους Δήμους (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009) και διάθεση του ποσού αυτού για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Δήμου ή για επενδύσεις - έργα
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

7.Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

8.Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση του ΟΠΠΑΠ με το ποσό των 100.000,00 ευρώ (ΝΠΔΔ του δήμου μας)
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

9.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2013
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

10.Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

11.Έγκριση της Δ΄ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2012.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

12.Έγκριση κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Κατερίνης στην Τράπεζα της Ελλάδας και ακύρωση δύο κυκλοφορουσών επιταγών
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

13.Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

14.Διαγραφή λανθασμένων για διάφορους λόγους προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

15.Διόρθωση της 14/2013 απόφασης ΔΣ με θέμα: «Διαγραφή λανθασμένων για διάφορους λόγους προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους»
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

16.Διαγραφή του 20% της οφειλής από εισφορά γης σε χρήμα λόγω εφάπαξ εξόφλησης 80%.
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

17.Διαγραφή οφειλών λόγω παραγραφής βάσει του Ν.ΑΡ.ΕΑ.Ν. 344/68 ΕΓΚΡ. ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡ. 63255/17-07-1969, ΕΦΑΘ 1/1991 ΕΛΛΔΝΗ 32 ΣΕΛ. 1663, ΤΡΔΠΡΑΑΘ9879/90ΔΙΔΙΚ 1991 ΣΕΛ.883
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

18.Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Παναγιώτης Μπερεδήμας, Αντιδήμαρχος

19.Εξέταση αιτήματος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγών Κερασιών – Νωπών Φρούτων και Κηπευτικών Ορεινών Πιερίων για παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας στο δημοτικό κατάστημα της Τ.Κ. Μοσχοποτάμου.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος σύμβουλος

20.Εξέταση αιτήματος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για παραχώρηση χώρου στο χώρο της Εμποροπανήγυρης Κατερίνης, προκειμένου να πραγματοποιεί εξετάσεις δίτροχων οχημάτων (μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων)
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος σύμβουλος

21.Καταρχήν λήψη απόφασης για την ανταλλαγή δημοτικής έκτασης με ιδιωτική που ανήκει στους αδελφούς Γραμμένου στον Κάτω Άγιο Ιωάννη
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος σύμβουλος

22.Λήψη απόφασης για δωρεά οικοπέδου εμβαδού 1.644,00 τ.μ. στο Ο.Τ.416 που βρίσκεται στον Σταθμό Κατερίνης, στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Κατερίνης (αριθ.37/2013 γνωμοδότηση Δ.Κ. Κατερίνης)
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος σύμβουλος

23.Λήψη απόφασης για δωρεά οικοπέδου εμβαδού 1.269 τ.μ. στο Ο.Τ.35 της Ν. Χράνης, στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Ν. Χράνης (αριθ.38/2013 γνωμοδότηση Δ.Κ. Κατερίνης)
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, εντεταλμένος σύμβουλος

24.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κατερίνης έτους 2013.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

25.Έγκριση του εγχειριδίου διαδικασιών για την υλοποίησή της πράξης «Σχέδιο απασχόλησης Πιερίας με κωδικό MIS 380432» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ύστερα από 8257/18-10-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, βάσει της 185/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

26.Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στη θέση Καλόγηρος του Τ.Κ. Ράχης» (αριθ.μελέτης 84/2011)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

27.;Εγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου – κατασκευή μικρών φραγμάτων»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

28.Έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Γεωλογική έκθεση με τίτλο: [Αρδευτικό έργο «Άγιος Γεώργιος» της Δ.Κ. Κορινού, Δήμου Κατερίνης]
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

29.Έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Γεωλογική έκθεση με τίτλο: [Αξιοποίηση της υδρογεώτρησης ΚΤΧΧΧ1 στο Γήπεδο Καλλιθέας, Νομού Πιερίας, για χρήση αναψυχής – αθλητικές δραστηριότητες]
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

30.Λήψη απόφασης για αίτημα του Δήμου Κατερίνης σχετικά με τροποποίηση της απόφασης ένταξης, ώστε να αυξηθεί από τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» η χρηματοδότηση του έργου: «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Τριλόφου, Ελάφου, Εξοχής, Καταλωνίων) Δήμου Ελαφίνας» ΑΜ 89/2010 της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας του Δήμου Κατερίνης μέχρι του ποσού της σύμβασης
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

31.Λήψη απόφασης για αίτημα του Δήμου Κατερίνης για τροποποίηση της απόφασης ένταξης ώστε να αυξηθεί από την διαχειριστική αρχή του προγράμματος ‘’  Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013’’ η χρηματοδότηση του έργου: «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Μοσχοποτάμου, Λαγοράχης ,Αρωνά) Δήμου Ελαφίνας» AM: 90/2010 της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας του Δήμου Κατερίνης μέχρι του ποσού της σύμβασης
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

32.Αποδοχή απόφασης ένταξης Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων του Δικαιούχου που αφορούν στην Πράξη «Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» με κωδικό πράξης ΟΠΣΑΑ 177329
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

33.Αποδοχή χρηματοδότησης για την Πράξη «Αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον Κορινό» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ» με κωδικό πράξης ΟΠΣΑΑ 177329»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

34.Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ & ΒΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

35.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου Διαλογητήριο Ράχης – Φράγμα Λόφου Δ.Δ. Φωτεινών, Λόφου Δήμου Πέτρας» (αριθ.μελέτης 158/2008)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

36.Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Δίου – Ολύμπου για την υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Δίου – Ολύμπου και ιδίως την εκπόνηση μελέτης για την προμήθεια απορριμματοφόρων και σκούπας και γενικά την υπογραφή μελετών που απαιτούν την γνώση Μηχανολόγου- Ηλεκτρολόγου.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος

37.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας ΒΑΤΑΝ» (44/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

38.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εργασία διαγράμμισης οδών Δ. Κατερίνης» (αρ.μελ.122/09)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

39.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παραχώρηση θέσεων στάσης - στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης, ύστερα από εισηγήσεις της Ε.Π.Ζ. (αν προηγηθεί ΕΠΖ)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

40.Ορισμός Δ.Σ. ως μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, εργασιών και μεταφορών του Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ.28/80
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

41.Ορισμός Δ.Σ. ως μελών για τη συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ.171/87
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

42.Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή μικρών έργων – εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.171/87
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

43.Έγκριση του αριθ.1/2013 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της επιτροπής.

44.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Εφαρμογή σχεδίου επέκτασης Δ.Δ. Κάτω Αγίου Ιωάννη»
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

45.Εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης γης δημοτών – Δήμου
Εισηγητής: Αθανάσιος Λιακόπουλος, αντιδήμαρχος

46.Διάθεση θέσεων (κοινοχρήστων χώρων) για την τοποθέτηση περιπτέρων στο Δήμο Κατερίνης, από τους δικαιούχους του Π.Δ. 37/2009 (Δικαιούχοι ΑμεΑ και Πολύτεκνοι)
Εισηγητής: Παναγιώτης Αθανασιάδης, εντεταλμένος σύμβουλος.

47.Κατανομή ποσού 172.242,33 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου, για δαπάνες θέρμανσης (2/2013 απόφαση Δ.Ε.Π.)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δ.Ε.Π.

48.Παραχώρηση Σχολικών χώρων σε διάφορους φορείς (3/2013 απόφαση Δ.Ε.Π.)
Εισηγητής: Χρυσόστομος Κυραϊλίδης, Δ.Σ. και πρόεδρος της Δ.Ε.Π.

49.Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2013
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

50.Προγραμματισμός προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

51.Έγκριση όρων της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της εταιρίας «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» για την εφαρμογή Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

52.Έγκριση της αριθ.13/2013 απόφασης του διοικ/κού συμ/λίου του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης (Δ.Ω.Κ.) με θέμα «Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Ωδείου Κατερίνης για το χρονικό διάστημα από 01.01.2012 έως 31.12.2012»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καρατζόγλου, Δ.Σ. και πρόεδρος του Δ.Ω.Κ.

53.Έγκριση της αριθ. 161/2012 απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με θέμα: «Τιμολογιακή Πολιτική έτους 2013»
Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Δ.Σ. Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ

54.Έγκριση της αριθ. 3/2013  απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΔΗΚ με θέμα: «Λήψη απόφασης για τον ορισμό αποζημίωσης του προέδρου ΔΣ της ΔΗΚΕΔΗΚ»
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΚ

55.Έγκριση χορήγησης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σε Κ.Υ.Ε.
Εισηγητής: Αναστάσιος Παπαζήσης, αντιδήμαρχος

56.Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, ανάθεση σχετικών προμηθειών και υπηρεσιών και ψήφιση αντίστοιχων πιστώσεων.
Εισηγήτρια: Τζουμέρκα Καλλιόπη, εντεταλμένη σύμβουλος.

57.Έγκριση της αριθ. 14/2013  απόφασης ΔΣ της Δ.Ε.Ε.Ε.Κ. με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013»
Εισηγητής: Καλλιόπη Τζουμέρκα, Δ.Σ. και πρόεδρος της ΔΕ.Ε.Ε.Κ.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Λεμονόπουλος