Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στις  9 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Κατερίνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
1.Ανάδειξη εκπροσώπων του Δήμου Κατερίνης στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος

2.Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Κατερίνης έτους 2011.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος.

3.Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

4.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κατερίνης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδος Α.Ε.
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος.

5.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της Πράξης «Εξοπλισμός και οργάνωση ολοκληρωμένου δικτύου παροχής υπηρεσιών τηλεφροντίδας στο Δήμο Κατερίνης» προϋπολογισμού 246.850,00 ευρώ με διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος.

6.Έγκριση του πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που αφορά στην παραλαβή της 3ης φάσης της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου «Διερεύνηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε υφιστάμενα κελύφη του Δήμου Κατερίνης».
Εισηγητής: Σάββας Χιονίδης, δήμαρχος.

7.Έγκριση της 46/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Ελάφου» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

8.Έγκριση της 44/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Σεβαστής» προϋπολογισμού 7.300 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, αντιδήμαρχος

9.Έγκριση της 49/2011 μελέτης του έργου «Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 83.676,90 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

10.Έγκριση της 50/2011 μελέτης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου ασφαλτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία.
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

11.Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση ασφαλτόστρωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου διαλογητήριο Ράχης – Φράγμα Λόφου, Δ. Δ. Φωτεινών, Λόφου Δήμου Πέτρας» (158/2008 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

12.Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ελαφίνας» (133/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

13.Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση υποδομών αποχετεύσεων και αντιπλημμυρικής προστασίας εντός των οικισμών Δήμου Ελαφίνας» (134/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

14.Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Καπνικού Σταθμού» (46/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

15.Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων» (1/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

16.Έγκριση του Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποπεράτωση εργασιών – Διαμόρφωση – ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Σβορώνου» (93/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

17.Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επεμβάσεις – Ανακατασκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Κατερίνης» (47/2009 μελέτη)
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

18.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση του Κεντρικού Πεζόδρομου και του πάρκου στα Καταφιώτικα» (26/2010 μελέτη)
Εισηγητής: Γιουμίδης Αλέξανδρος, αντιδήμαρχος

19.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Παλαιάς Βρύας» (62/2008 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

20.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Τοπικού Διαμερίσματος Κατερίνης» (69/2010 μελέτη).
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

21.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση όλων των ΒΚ και των κάθετων δρόμων στην οδό Αγίου Νικολάου και της οδού Νίκης στο Δ.Δ. Παραλίας» (13/2009 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος.

22.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση ασφαλτόστρωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου διαλογητήριο Ράχης – Φράγμα Λόφου Δ.Δ. Φωτεινών, Λόφου Δήμου Πέτρας » (158/2008 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ).
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος.

23.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη – Ολοκλήρωση υφιστάμενου Πολιτιστικού Κέντρου στο Δ.Δ.Περίστασης» (90/2009 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ).
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος.

24.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Δ. Μοσχοχωρίου»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος.

25.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Δ. Λόφου»
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος.

26.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων οικισμού Κάτω Μηλιάς» 224/2009 μελέτη ΤΥΔΚ
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος.

27.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή δρόμου στη θέση Μπουρονικάδικα στο Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου» 199/2008 μελέτη ΤΥΔΚ
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος.

28.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Τ.Δ. Μηλιάς 65/2009 μελέτη
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος.

29.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Καπνικού Σταθμού» Αριθ. Μελέτης 46/2009.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

30.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση εγκαταστάσεων αθλητικών χώρων» Αριθ. Μελέτης 86/2008
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, αντιδήμαρχος

31.Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» Αριθ. Μελέτης 4/2009
Εισηγητής: Νικόλαος Μπουρονίκος, Αντιδήμαρχος

32.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μεταλλικών δοκών στο Σιδηροδρομικό Σταθμό»
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γιουμίδης, Αντιδήμαρχος

33.Απευθείας ανάθεση υλοποίησης των προγραμμάτων με τίτλο «Άθληση για όλους 2011–2012»  και «Αθλοχώροι Γειτονιάς 2011-2012» στην Ολυμπιακή Αναπτυξιακή Α.Ε. για την υλοποίησή του για λογαριασμό του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

34.Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

35.Λήψη απόφασης για κλείσιμο ανενεργών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου μας και ορισμό δημοτικού υπαλλήλου (με τον αναπληρωτή του) για τη διαχείριση των λογαριασμών του δήμου στην ΕΓΝΑΤΙΑ MARFIN BANK (αναλήψεις, καταθέσεις κλπ)
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

36.Επαναδημοπράτηση δημοτικών εκτάσεων στην Τοπική Κοινότητα Σεβαστής.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

37.Επαναδημοπράτηση δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Χράνης
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

38.Λήψη απόφασης για διόρθωση του αριθ. 1380/2007 συμβολαίου αγοραπωλησίας και εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή αυτού, για δημοτική έκταση εμβαδού 4095 τ.μ. που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Νεοκαισάρειας του Δήμου Κατερίνης, για μετεγκατάσταση της κτηνοτροφικής μονάδας του Κων/νου Ταϊλιάδη του Δημητρίου (σχετ. 81/2004 και 78/2005 αποφάσεις Δ.Σ.).
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

39.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη του χώρου της εμποροπανήγυρης στο Επιμελητήριο Πιερίας για την Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

40.Εξέταση του αιτήματος του κ. Διαμαντή Γεωργίου, μισθωτή του Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο άλσος «Παλαιοπαναγιάς» Τ.Κ. Ρητίνης, για μείωση του μισθώματος που καταβάλλει.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

41.Καταβολή επιδόματος στους υπαλλήλους του Δήμου που ασχολήθηκαν το έτος 2010 με την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών και συγκεκριμένα με την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων των αλλοδαπών για χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής τους  (ΚΥΑ 2/86390/0022/2-2-2011 ΦΕΚ 676/τ.Β’/28-4-2011).
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

42.Εξέταση αιτήματος του Σωματείου Εστιατόρων Ψητοπωλών και Συναφών Επαγγελμάτων Δήμου Κατερίνης για λήψη απόφασης από το Δ.Σ. για τη συμπαράσταση στα αιτήματα του σωματείου προς τη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Ε. και εκλογή διαπαραταξιακής επιτροπής  αλληλεγγύης.
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

43.Έγκριση του πρακτικού της Κοινής Επιτροής Παρακολούθησης για την τροποποίηση των όρων της από 12-6-2008 προγραμματικής σύμβασης και της τροποποίησης της 26-8-2009 μεταξύ Δήμου Κατερίνης, ΔΕΥΑΚ και Ολυμπιακής Αναπτυξιακής Α.Ε. για την περισυλλογή και φύλαξη των αδέσποτων ζώων στην περιοχή του Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος.

44.Χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
Εισηγητής: Γιώργος Ίτσιος, αντιδήμαρχος.

45.Ορισμός εκπροσώπων για καταβολή αποζημιώσεων προς τρίτους σύμφωνα με πράξεις εφαρμογής πολεοδομικών ενοτήτων του Δήμου Κατερίνης.
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος.

46.Ψήφιση πιστώσεων
Εισηγητής: Ζήνων Σατραζέμης, αντιδήμαρχος

47.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κατερίνης, Συνδέσμου Ύδρευσης  Πιερίας και ΔΕΥΑ Κατερίνης για τη λογιστική –ταμειακή υποστήριξη του Συνδέσμου, τη συντήρηση του δικτύου μεταφοράς του νερού, την αποκατάσταση βλαβών και τη λειτουργία του διυλιστηρίου
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης Δ.Σ.- Πρόεδρος Συνδέσμου
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ